Solis-3P10K-4G-AU

Model: Solis-3P10K-4G-AU(China)

Giá bao gồm : 10% VAT

Tình trạng hàng hóa : Mới 100% C/O - C/Q.

 Thời gian  bảo hành: 5 năm

 

Sản phẩm khác
Công suất: 3KW / 220V
Giá: Liên hệ
Công suất: 60KW/380V
Giá: Liên hệ
Công suất: 6KW/380V
Giá: Liên hệ